Naučno istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija

Reference

Opis posla

Naručilac

Godina

Studija uticaja na okolinu površinskog kopa „Pinduš“ Gornji Vakuf - Uskoplje

INGRUP d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje

2009.

Izrada Plan aktivnosti na pogonu eksploatacije lignita na površinskom kopu „Šikulje“ Lukavac

Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla

2009.

Izrada Plan aktivnosti na pogonu eksploatacije i prerade gipsa na kamenolomu „Bistrica“ kod Gornjeg Vakufa

„Rudnik gipsa“ d.d. Donji Vakuf

2009.

Mjerenje štetnih polutanata iz kotlovnica RMU Banovići

RMU„Banovići“ d.d Banovići

2009.

Usluge monitoringa deponijskog plina na regionalnoj deponiji Zenica

Regionanalna deponija „Mošćanica“ Zenica

2009.

Izrada Plan aktivnosti na pogonu eksploatacije i prerade tehničkog kamena krečnjaka na kamenolomu „Prusac“ kod Donjeg Vakufa

„Rudnik gipsa“ d.d. Donji Vakuf

2009.

Mjerenje mikroklimatskih uslova, mjerenje osvjetljenja, intenziteta buke, prašine, vibracije i hemijskih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama TE „Tuzla“ za zimski i ljetni period

JP „Elektroprivreda BIH“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica TE „Tuzla“

2009.

Izrada Elaborata i ispitivanje eksplozivnih, zapaljivih i agresivnih osobina ugljene prašine na objektima klasirnice RU „ Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje

JP RU „ Gračanica“ Gornji Vakuf - Uskoplje

2009.

Izrada Plan aktivnosti na pogonu Eksploatacije i prerade dolomita na kamenolomu „Pjeskara“ kod Viteza

„Kalvarija Cop“ d.o.o. Vitez

2009.

Izrada Plan aktivnosti na pogonu Željeznički prevoz u rudnicima Bukinje, Šikulje i Dubrave

Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla

2009.

Organizovanje i održavanje kursa iz protiveksplozijske zaštite, sa izdavanjem certufikata

„ARCELOR MITTAL“ d.o.o. Zenica

2009.

Obuka za siguran rad na strojevima, električna mjerenja instalacija, ispitivanje zaštitne VN opreme

EFT – „Rudnik i TE Stanari“ Stanari

2009.

Ispitivanje ugrađenog materijala na nosivoj konstrukciji i plaštu fermentora, tenzometrijskom metodom elektro-otpornim mjernim trakama pri radnom i ispitnom pritisku

„Pivara“ d.d. Tuzla

2009.

Ispitivanje izvozne čelične zatvorene užadi, ugrađene na izvozno postrojenje okna „Raspotočje“, RMU „Zenica“, magnetno indukcionom metodom, bez razaranja

RMU “Zenica“ Zenica

2009.

Laboratorijsko ispitivanje nosivosti jamskih hidrauličnih i frikcionih stupaca,Fn=400 kN

„Siming“ Jesenice na Doljenskem, R. Slovenija

2009.

Ispitivanje ugrađenog materijala na kotlu 1, energane GIKIL-a , tenzometrijskom metodom elektro-otpornim mjernim trakama pri radnom i ispitnom pritisku

GLOBAL ISPAT, KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac

2009.

Laboratorijsko ispitivanje armirano-betonskih šahtova i poklopaca-ramova u kompletu do nazivne i ispitne sile

„Tegrad“ d.o.o. Drinovci Grude

2009.

Ispitivanje autoklava u krugu fabrike „Siporex“ Tuzla

„Vinprom“ d.o.o. Ljubljana, R. Slovenija

2009.

Ispitivanje transportne trake sa čeličnim kordom glavne izvozne trake rudnika „Mramor“

Rudnici „Kreka“ Tuzla Pogon: Mramor

2009.

Ispitivanje izvoznih koševa RMU “Zenica“ pogon „Stara jama“

RMU “Zenica“ Zenica

2009.

Pregled i ispitivanje materijala i zavarenih spojeva metodama bez razaranja kao i kontrolni proračun fermentora 900 HL u Pivari Tuzla

Pivara Tuzla d.d. Tuzla

2009.

Tehnologija zavarivanja rezervoara sirovog ulja 2500 t u preduzeću „Bimal“ Brčko

„BIMAL“ d.d. Brčko

2009.

Elaborat pregleda i ispitivanja zavarenih spojeva metodama bez razaranja generalni remont i zamjena pojedinih elemenata čelične konstrukcije bagera SRs-220 - vizuelna kontrola (VT), Penetrantska kontrola (PT) Ultrazvučna kontrola (UT) Radiografska kontrola (RT)

Rudnici „Kreka“ u Tuzli d.o.o. Radionice Šićki Brod

2009.

Konzultantska usluga-tehnički nadzor i podršku ispitivanja i gašenja gorućeg ugljena na području „Vihovići“ Mostar, za period 18 mjeseci

Grad Mostar JIP „Vihovići“ Mostar

2009.

Projekt mjera zaštite od eksplozije i požara ugljene prašine u objektima i prostorima TE „Tuzla“

JP „Elektroprivreda BIH“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica TE „Tuzla“

2009.

Dvogodišnje provođenje monitoringa na bay-pass sustavu-prijemosnici jezero Vihovići - rijeka Neretva u Neretvanskom rovu

Grad Mostar JIP „Vihovići“ Mostar

2009.

Vještaćenje i procjena štete na stambenim objektima uslijed djelovanja rudarskih radova u naseljima Alajbegovići i Hausovići

Općina Kakanj

2008.

Izrada plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za potpuno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i usaglašavnje sa najboljim tehnikama za lokalitet separacije i kamenoloma u selu "Gračanica" Općina Živinice

Terakop Tuzla

2008.

Laboratorijsko ispitivanje izvoznih posuda okna "Sretno" metodom elektro-otpornim mjernim trakama do ispitne nosivosti

RMU "Breza"

2008.

Ispitivanje kvalitete plašta fermentora metodom elektro-otpornim mjernim trakama do ispitne nosivosti

PIVARA Tuzla

2008.

Ispitivanje hidrauličkih stupaca za jamsku podgradu

SIming Jesenice, Slovenia

2008.

Ispitivanje mostova na auto-cesti Sarajevo-Zenica metodom elektro-otpornih mjernih traka do ispitne nosivosti

Barel Tuzla

2008.

Elaborat o ispitivanju betonske konstrukcije tribina gradskog stadiona u Sanskom Mostu.

Općina Sanski Most

2007.

Ispitivanje nosive užadi na rotornom bageru, metodom bez razaranja-magnetna indukcija

Rudnik "Kreka" Pogon "Šikulje" Lukavac

2007.

Ispitivanje građevinske armature i armaturnih mreža

Tehnograd Tuzla

2007.

Ispitivanje nosive užadi na odlagaču, metodom bez razaranja-magnetna indukcija

Rudnik "Kreka" Pogon "Dubrave" Dubrave

2007.

Elaborat o izvršenom ispitivanju monolita i vulkaniziranog spoja transportera sa tekstilnim ulošcima za prevoz ljudi i materijala

RMU "Zenica"

2007.

Ispitivanje čelične užadi ugrađene na rudarskoj mehanizaciji (rotorni bager, odlagači i dr.) na PK Gračanica

JP Rudnik i Termoelektrana Gacko

2006/07.

Ispitivanje građevinske armature i armaturnih mreža

Tehnograd Tuzla

2007.

Praćenje kvaliteta proizvodnje: blokova za zidanje, hemijskih proizvoda, betona i betonske galanterije

SPLONUM Sanski Most

'02-'07

Izrada plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za potpuno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i usaglašavnje sa najboljim tehnikama za lokalitet separacije gipsa "Breščići" Kulen Vakuf

Rudnici gipsa Donji Vakuf

2007.

Elaborat o mjerama vezanim za uslove rada poliuretansje pjene u vanrednim situacijama

"Zaharex" Špionica

2007.

Ispitivanje laboratorijskih poligonih i teoretskih ispitivanja eksplozivne materije "Brinex"

GP "KTM-Brina" Posušje

2007.

Elaborat seizmičkog dejstva masovnih miniranja koja se izvode na PK tehničkog kamena PK "Greben" Kakanj i njhov uticaj na stabilnost i sigurnost objekata

Hidrogradnja Sarajevo

2006.

Nadzor na izvođenju radova na rekonstrukciji savskog nasipa u Grebnicama

JP "Vodoprivreda" slivovi rijeke Save Sarajevo

2006.

Ispitivanje aditiva i izrada receptura za beton

BASF Sarajevo

2006.

Naučno-istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija

 

Naučno istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija je sastavljen od:

 

 

Tim za zaštitu, zavarivanje, defektoskopiju i koroziju

 

 • Ispitivanje materijala bez razaranja:
 • prodiruće tećnosti-penetranti
 • vrtložne struje
 • radiografija i gamagrafija
 • magnetna metoda
 • ultrazvučna metoda
 • Antikorozivna zaštita
 • Atestiranje zavarivača
 • Nadzor nad izvođenjem radova svih mašinskih konstrukcija
 • Ispitivanje i provjera posuda pod pritiskom i ostalim oruđima za rad i uređajima
 • Izrada i ovjera tehnologije zavarivanja
 • Izrada i ovjera tehnologije antikorozivne zaštite
 • Kontrola hidroizolacije na neprobojnost
 • Kontrola i nadzor nad izvođenjem antikorozivne zaštite
 • Vođenje inženjering poslova iz oblasti zavarivanja, defektoskopije i antikorozije
 • Pregled i ispitivanje svih vrsta dizalica i liftova, i izdavanje odgovarajućih isprava (certifikata)
 • Pregled i ispitivanje oruđa za rad i uređaja sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara i izdavanje odgovarajućih isprava
 • Obuka dizaličara i izdavanje odgovarajućih isprava (uvjerenja)

Kontakt osobe:

Admir Hajdarević, dipl.inž.el.tehnike

admir.hajdarevic@rudarskiinstituttuzla.ba

GSM: +387 61 150 766

 

Tim za ispitivanje materijala i konstrukcija

 • Laboratorijska ispitivanja mehaničkih karakteristika čelika
 • Laboratorijska ispitivanja betonskog armiranog željeza i užadi za prednaprezanje konstrukcija
 • Periodični pregled i ispitivanje oruđa za rad i uređaja
 • Ispitivanje vijaka, vijčanih spojeva i spojeva zakovicama
 • Ispitivanje izvozne čelične užadi u rudarstvu i žičara (laboratorijskom i magnetno-indukcionom "in-situ" metodom)
 • Ispitivanje transportnih traka (monolita i lijepljenog spoja)
 • Ispitivanje transportnih sistema (transporteri sa gumenom trakom, grabuljasti transporteri i sl.)
 • Ispitivanje naponskih stanja metodom elektrootpornih mjernih traka (posuda pod pritiskom, kotlova, cjevovoda, mostova, dalekovoda, svih nosećih čeličnih i betonskih konstrukcija, nosivih elemenata itd.)
 • Ispitivanje posuda i instalacija pod pritiskom na čvrstoću i nepropusnost, kao i mjerenje parametara kod hidrauličnih i pneumatskih sistema
 • Ispitivanje svih vrsta cijevi
 • Ispitivanje opruga
 • Ispitivanje konstrukcija izvoznih koševa i spojnog (ovjesnog) pribora

 

 • Ispitivanje čelične užadi dizalica i pomoćnog nosivog pribora (kuke, priveznice....)
 • Mjerenja i ispitivanja svih vrsta kranova, dizalica i autodizalica
 • Mjerenje naponskih stanja, u konstrukciji samohodne hidraulične podgrade
 • Mjerenje naponskih stanja u lučnoj podgradi
 • Ispitivanje samohodnih hidrauličnih i lučnih podgrada svih vrsta stupaca i jamskih čeličnih greda
 • Stručna obuka vulkanizera

Kontakt osobe:

Zlatko Džambić, dipl.inž.maš.

zlatko.dzambic@rudarskiinstituttuzla.ba

GSM: + 387 61 179-309


Tim za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i opasnu ugljenu prašinu

 • Periodični pregledi i ispitivanje oruđa za rad, uređaja i opreme
 • Ispitivanje fizičkih, hemijskih štetnosti i mikroklime
 • Izrada planova aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisije odnosno zagađenosti i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom
 • Izrada normativnih akata iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
 • Izrada upustava za rukovanje i održavanje oruđa za rad i uređaja
 • Geofizičko – seizmološka istraživanja
 • Geoelektrična ispitivanja
 • Ispitivanja iz oblasti ekologije i izrada studija uticaja na okoliš
 • Ispitivanje i atestiranje eksploziva
 • Projektovanje iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i miniranja
 • Izrada programa, obrazovanje i obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
 • Ocjena projekata sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara
 • Obrazovanje zaposlenika za rukovanje eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima i prijevoz opasnih materija
 • Ispitivanje zaprašenosti u rudnicima i industriji i analize uglja i ugljene prašine
 • Ispitivanje svojstva jamskog vazduha i aerodinamike
 • Mjerenje buke u okolici

Kontakt osobe:

Mr. sc. Senaid Bajrić, dipl.inž.rud.

senaid.bajric@rudarskiinstituttuzla.ba

GSM: + 387 61 729-022