Reference 

Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku

Tim za  geološka istraživanja

 

 

Opis posla

Naručilac

Godina

Izvještaj o uspostavi monitoringa podzemnih voda u podslivu rijeke Bosne, tijela   podzemnih voda: ''Sprečko polje'' i ''Orašje-Domaljevac''.

Investitor: ''Agencija za vodno područje rijeke Save'', Sarajevo

2015

Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji  i proračunu rezervi mrkog uglja na ležištu “Bila” Općine Travnik i Zenica

ZD Rudnik „Abid Lolić“ Bila

2015

Projekat dopunskih hidrogeoloških istraživanja izvorišta „Domažić“ Općina Gradačac

Općina Gradačac

2015

Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji  i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena krečnjaka u ležištu “Stupari” kod Kladnja

T.S.E. d.o.o. Stupari – Kladanj

2015

Projekat miniranja na dovodnom tunelu “HE Dub”

Hidroinvest“ d.o.o. Rogatica 

2015

Projekat ventilacije radilišta na dovodnom tunelu „He-dub“

Hidroinvest“ d.o.o. Rogatica 

2015

Osnovni projekat detaljnih geoloških istraživanja kamene soli sjeverno od rijeke  Spreče na području općine Lukavac I-faza.

Investitor: ''SSL Sisecam soda'' d.o.o. Lukavac

2015

Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mrkog uglja u ležištu ''Bila''  općine Travnik i Zenica.

JP ''Elektroprivreda BiH'', ZD RMU ''Abid Lolić''-Bila

2015

Izvještaj o nadzoru nad izvođenjem geotehničkih istražnih radova na lokaciji bloka 7 u Termoelektrani Tuzla

JP ''Elektroprivreda BiH''

2015

Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode na bunaru    “'BCC'' u  Tuzli

''City Centar'' d.o.o. Tuzla

2015

Idejni projekat, otvaranja, eksploatacije, pripreme i oplemenjivanja rude ceruzita u rudniku “Olovo” u Olovu

GEOMET D.O.O Olovo

2015

Glavni rudarski projekat otvaranja i eksploatacije ležišta rude ceruzita kod Olova, jama “Očkalj”

GEOMET D.O.O Olovo

2015

Dopunski rudarski projekat bušenja i opremanja usmjerenih istražno-eksploatacionih bušotina B-56, B-57, B-62, B-63, B-64, B-65, B-66, B-69 i B-96 na ležištu kamene soli “Tetima”

Rudnik soli Tuzla  d.d. Tuzla

2015

Pojednostavljeni rudarski projekat kontrolno – sigurnosnih mjera u posteksploatacionom periodu ležišta kamene soli u Tuzli

Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla

2015

Ekspertski izvještaj o mogućnosti uticaja crpljenja slane vode iz bunara B-1 “Mellain” na proces slijeganja terena u Tuzli

UNI Bristol d.o.o Tuzla

2015

Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za eksploataciju podzemne vode na bunaru BBD-1 “betonara Doglodi” u Sarajevu

TBG BH d.o.o Kakanj, Podružnica Sarajevo - Doglodi.

2016

Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode na bunaru BBD-1 “betonara Doglodi” u Sarajevu.

TBG BH d.o.o Kakanj, Podružnica Sarajevo - Doglodi.

2016

Izvještaj o provođenju I-faze geoloških istraživanja kamene soli na području općine Lukavac

SISECAM SODA SSL Lukavac

2016

Tehnički projekat istražne bušotine na kamenu so LS-1

SISECAM SODA SSL Lukavac

2016

Tehnički projekat istražnih bušotina Dh-3 i Dh-5 na kamenu so na području općine Lukavac

SISECAM SODA SSL Lukavac

2016

Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi krečnjaka na kamenolomu “Ribnica” kod Kaknja

Tvornica cementa Kakanj

2016

Revizija “Osnovnog projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podinskog ugljenog sloja na području rudnika “mramor” u mramoru.”

ZD „Kreka“ Elektroprivrede

2016

 

Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju  i  geotehniku

Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku raspolaže savremenim softverskim paketima za obradu i analizu podataka prikupljenih na terenu kao što su: Stereo Pro, Aquitest, Surfer, Surpac, RockWorks, LDM i dr.

 

Tim za geološka istraživanja

 

 • Projektovanje osnovnih i detaljnih geoloških istraživanja
 • Nadzor i vođenje istražnih radova
 • Izrada elaborata o proračunu, klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih sirovina.
 • Izrada svih geoloških podloga za potrebe projektovanja u rudarstvu i građevinarstvu
 • Revizije geološke dokumentacije
 • Vještačenja iz oblasti geologije
 • Geoekološka istraživanja u funkciji prostornog planiranja, zaštite okoline, upravljanja otpadom i dr. problema okoliša
 • Hidrogeološka i hidrološka istraživanja
 • Projektovanje sistema za odvodnjavanje ležišta mineralnih sirovina
 • Izrada studija hidrogeološkog uticaja eksploatacije mineralnih sirovina na okolinu
 • Projektovanje zahvata pitkih, mineralnih i termalnih voda za vodosnabdijevanje i eksploataciju podzemnih vodnih resursa
 • Projektovanje bunara, izrada elaborata bunara, izvođenje opitnih crpljenja i testiranje bunarskih objekata
 • Izrada elaborata zaštite izvorišta i elaborata o rezervama podzemnih voda

Rukovodilac tima:

Meliha Džindo, dipl.inž.geol.
tel.          +387 35 321 830
GSM:      + 387 62 123-125
Faks:      + 387 35 282 700
e-mail:    meliha.dzindo@rudarskiinstituttuzla.ba