Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tim za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina

 

Opis posla

Naručilac

Godina

DRP dopreme repromaterijala u jami „Grahovčići“ ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o Travnik-Bila

JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o Bila

2015

DRP ventilacije jame „Stara jama“

JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica

2015

DRP provjetravanja jame i jamskih radilišta Rudnika „Podzemna eksploatacija“ RMU „Banovići“ d.d. Banovići

RMU „Banovići“ d.d. Banovići

2014

GRP otvaranja i eksploatacije rezervi krovnog ugljenog sloja južnog krila „Seoce“,  jama „Begići-Bištrani“ pogona „Haljinići“, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj

JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj

2014

DRP skladišno –remontne radionice za skladištenje, popravke i održavanje opreme u rudniku „Podzemne eksploatacije“ RMU „Banovići“ d.d. Banovići

(rudarsko-mašinski, građevinski i elektro dio)

RMU „Banovići“ d.d. Banovići

2014

Izrada nužnih odstuipanja na DRP montaže i otkopavanja uglja u otkopnom polju Z5 u prvom zahvatu sa jednim pojasem (jedno široko čelo) u rudniku podzemna eksploaracija RMU Banovići D.D. BANOVIĆI, gdje će projektovane količine svježeg zraka biti u granicama od 500 do 600 m3/min

RMU „Banovići“ d.d. Banovići

2013

DRP glavnog i rezervnog ventilatorskog postrojenja na ušću ventilacionog niskopa na koti +490,00m revira „Begići-Bištrani“ pogona „Haljinići“

(rudarsko-mašinski,građevinski i elektro dio)

JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj

2013

DRP montaže i otkopavanja uglja u otkopnom polju Z5 u prvom zahvatu sa jednim pojasem (jedno široko čelo) u rudniku podzemna eksploaracija RMU Banovići D.D. BANOVIĆI

Knjiga 1: Rudarsko tehnološki dio

Knjiga 2: Mašinsko- tehmološki dio

Knjiga 3: Elektro dio

Kopex SA Katovice Poljska

2013

Elaborat o tehno-ekonomskoj opravdanosti izrade nove prostorije otvaranja jame

RMU „Banovići“ d.d. Banovići

2012

Elaborat o mogućnosti korištenja industrijskih voda iz jame I i II krovnog sloja  rudnika lignita „Bukinje“

JP EP BiH d.d. Sarajevo podružnica TE Tuzla

2011

Elaborat o početku eksploatacije odlagališta šljake i pepela Jezero II sa osvrtom na zatvaranje rudnika lignita „Bukinje“

JP EP BiH d.d. Sarajevo podružnica TE Tuzla

2011

DRP otvaranja i razrade OP-S-19/III podinskog ugljenog sloja u jami „Sretno“ RMU „Breza“ u Brezi

JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Breza“ u Brezi

2011

Elaborat o utvrđivanju mjesta, obima, načina sanacije i mogučnosti nastavka radova u centralnom reviru jame „Seoce“ pogona „Haljinići“ – RMU Kakanj

JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj

2010

Idejni projekat zagrijavanja vazduha u prostorijama ulazne vazdušne struje GTN-D jane Glavni sloj Rudnika Mramor  u Mramoru

JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla

2010

Dugoročni plan i program razvoja Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi u periodu 2010-2025 godine

RMU „Breza“ u Brezi

2010

Studijski separat „Energetika“ za potrebe izrade prostornog plana Općine Tula za period 2006-2026. godina

Općina Tuzla

2010

Studija o utjecaju na okoliš bloka 7 u TE Tuzla

JP Elektroprivreda BiH,Sarajevo

2009

Studija uticaja na okoliš za eksploataciju gipsa na lokalitetu Orašac-Kulen Vakuf općina Bihać

Lafarge Adria gips d.o.o.

2009

Izrada investicione i okolinske dokumentacije za nove energetske objekte- blok 8 u TE “Kakanj”:

EP  BiH

IBE Slovenija

2009

1.Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”

-Rezerve i kvalitet uglja u ležištu-

2.Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”

-Dinamika i kvalitet -

3.Potrebna investiciona ulaganja u Rudnike “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”za ostvarivanje planiranih kapaciteta uglja za nove energetske objekte u TE Kakanj

Studija o ekonomskoj opravdanosti pokretanja proizvodnje i prerade magnezita u rudnicima nemetala „Kladanj“ u Kladnju

Rudnici nemetala „Kladanj“ d.o.o

 u Kladnju

2009

Elaborat o rezultatima praćenja parametara probnog rada 60m  KMŠČ za dokazivanje proizvodnog kapaciteta po ugovoru u prvom otkopnom pojasu jame Glavni sloj revira „Mramor“ u Rudniku „Mramor“ u Mramoru

Rudnici „Kreka“ d.o.o

u Tuzli

2009

Studija o uticaju podzemnih rudarskih radova na eksploatacionom području Rudnika "Podzemna eksploatacija" RMU Banovići na površinu terena i okolne objekte u zoni eksploatacionog polja,

RMU Banovići d.d.

Banovići

2008

Studija iznalaženja optimalnih tehničkih rješenja za odabir otkopne metode i opreme za mehanizovano otkopavanje širokim čelom u glavnom i podinskom ugljenom sloju u otkopnim poljima III horizonta jame „Sretno“ RMU Breza u Brezi

RMU „Breza“ u Brezi

2008

Plan i program mjera zaštite na radu na sanaciji jamskog požara na KMŠČ u jami „Kamenice“ RMU Breza U Brezi

RMU „Breza“

2008

DRP bušenja i miniranja u tunelima Oštrik i Ožega u reonu Jošanica-Butila saobraćajne zaobilaznice kod Sarajeva

SCT-BBM d.o.o Sarajevo

2008

TP dimenzionisanja i izbora kompleksnog postrojenja za izvođenje radova u jamama „Sretno“ i „Kamenice“ RMU Breza u Brezi

RMU „Breza“ u Brezi

2008

Studija o uticaju na okoliš zbog

prestanka eksploatacije kompleksa HAK II koji se uklanja

Project Austro doo Tuzla

Ul. Đorđa Mihajlovića br.4

2008.

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

 


Tim za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina

 • Istraživanje i projektovanje tehničko-tehnoloških procesa i mjera zaštite na radu u podzemnoj eksploataciji
 • Inženjering i konsalting usluge u podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina
 • Izrada studija, projekata, analiza, ekspertiza, programa i elaborata za ležišta uglja
 • Istraživanja uticaja podzemne eksploatacije na okoliš
 • Vlastita softverska rješenja digitalizacije ležišta mineralnih sirovina, topoloških površina i objekata sa trodimenzionlnim modeliranjem.
 • Programski paket za geostatističko krigovanje i automasko generiranje izolinija intenziteta obrađivanih parametara.
 • Proračun parametara miniranja u podzemnoj eksploataciji sa procjenom efekata na objekte na površini terena.
 • Pod GNU licencom Program GEOBLOCK za modeliranje ležišta mineralnih sirovina, procjenu rezervi i projektovanje eksploatacije
 • Usavršavanje savremenih jamskih sistema, metoda i sredstava rada
 • Edukacija članova čete za spašavanje u jamama sa opasnim uslovima rada
 • Glavni rudarski projekti eksploatacije ležišta uglja, metala i soli
 • Istraživanje i ocjena gasonosnosti ležišta
 • Istraživanje veličine i oblika izluženih prostora u ležištima soli ultrazvučnim eholokatorom
 • Poluindustrijska i industrijska istraživanja mogućnosti primjene metoda eksploatacije
 • Monitoring poslovi eksploatacije ležišta

Rukovodilac tima

Emir Murselović, dipl.inž.rudarstva
Telefon:   +387 35 282 188
Fax:        +387 35 282 700
Mobitel:   +387 61 649 678
e-mail:     emir.murselovic@rudarskiinstituttuzla.ba