Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tima za mašinstvo u industriji

- Projekti
- Revizije

- Stručni nadzor

Opis

Investitor

Godina

Projekti

Sistem prskanja deponije šljake i pepela za drugu, treću i četvrtu fazu razvoja deponije “Turbići”, TE Kakanj

JP EP BiH, TE “Kakanj”
Kakanj

2015.

Idejni i glavni projekt hladnjaka vode u Sisecam Lukavac

SISECAM LUKAVAC

2014.

Idejni i glavni projekti Novi tehnički magacin

SISECAM LUKAVAC

2014.

Projekt odvoda pepela ispod koševa prvog polja EF bloka 5 hidrauličkim putem u bazen bager stanice blokova 5 i 6 u TE Tuzla

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2014.

Idejni i glavni projekt hladnjaka vode u Sisecam Lukavac

Sisecam Lukavac

2014.

Projekt izvedenog stanja instalacije ekstra lakog lož ulja bloka 6 u TE- Tuzla"

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2014.

Projekt sanacije spremnika instalacije ekstra lakog lož ulja bloka 6 u TE "Tuzla"

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2014.

Glavni projekt pumpne stanica LUEL za blok 6 u TE Tuzla

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2014.

Idejni i glavni projekt instalacije tečnih goriva u TE Tuzla

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2014.

Idejni projekt Mikro HE Jurkići u Rudniku soli Tuzla

Rudnik soli Tuzla
Tuzla

2014.

Investiciono-tehnička i okolinska dokumentacija za Tvornicu cementa Banovići

RMU “Banovići”
Banovići

2014.

Tehnički projеkаt pontona sa pumpnim agregatima i pripadajućom opremom u vodosabirniku VS-C2 polja “C” površinskog kopa “Gračanica” Gacko

ZP RiTE „Gacko“
Gacko

2014.

Glavni projekat Hale za remont mehaniziranog kompleksa RMU “Banovići”

RMU “Banovići”
Banovići

2013.

Projekt izvedenog stanja instalacije exstra lakog lož ulja bloka 6 u TE- Tuzla"

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2013.

Glavni projеkаt uređenja prostora i građevinskih objekata industrijskog kruga Polja C PK “Gračanica” – Gacko

ZP RiTE „Gacko“
Gacko

2012.

Tehničko rješenje uspostavljanja normalne funkcije tračnih transportera za otkrivku na PK Bard i PK Mirash

ECOTRADE
Prishtina, Kosovo

2012.

Idejni projekt Bloka 1 TE “Banovići”
Otprema produkata sagorijevanja

IBE d.d. 
Ljubljana, R. Slovenija

2012.

Idejni projekt Bloka 1 TE “Banovići”
Doprema uglja

IBE d.d. 
Ljubljana, R. Slovenija

2012.

Idejni projekt optimalnog transporta, istovara i odlaganja produkata sagorijevanja zamjenskog bloka 7 u TE „Tuzla“ u sklopu sanacije rudarskih kopova rudnika „Kreka“ i „ Đurđevik“

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2011.

Glavni rudarski projekt klasiranja uglja na PK „Gračanica“ Gacko

ZP RiTE „Gacko“
Gacko

2011.

Revizije

Revizija glavnog projekta Deponije pepela TE “Gacko” na unutrašnjem odlagalištu PK “Gračanica” deponija pepela–kaseta br. III, Knjige 1 i 3

ZP RiTE „Gacko“
Gacko

2013.

Revizija glavnih projekata Zamjene sistema za odlaganje uglja u TE “Tuzla” u Tuzli 
Tehnološki, građevinski, mašinski, elektro i željeznički dio

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2012.

Revizija Glavnog projekta izgradnje silosa za pepeo u TE “Tuzla” u Tuzli
Mašinsko-tehnološki, građevinski, i elektro dio

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2011.

Revizija glavnih projekata TE Tuzla - Zatvoreni ciklus i tretman otpadnih voda
Tehnološki, građevinski, mašinski i elektro dio

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2011.

Stručni nadzor

Stručni nadzor izgradnje Zatvorenog ciklusa i tretmana otpadnih voda
Građevinski, mašinski i elektro dio

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2014.

Stručni nadzor izgradnje silosa za pepeo u TE “Tuzla” u Tuzli
Mašinsko-tehnološki, građevinski, i elektro dio

JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla

2014.

Stručni nadzor izgradnje krečne peći br. 5, u SSL Lukavac, Rudarski Institut Tuzla

Sisecam Lukavac

2013.

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

Tim za mašinstvo u industriji

 

 • Projektovanje kompleksne mehanizacije u kontinuiranom, diskontinuiranom i kombinovanom načinu dobijanja sirovine
 • Transportni sistemi (željeznički, gumenom trakom, kamionski i pneumatski) u energetici, rudarstvu i građevinarstvu
 • Studije izgradnje termo-energetskih objekata i postrojenja za proizvodnju cementa,
 • Projektovanje industrijskih objekata: radionice za održavanje mehanizacije, kotlovnice, pumpne stanice, kompresorske stanice
 • Projektovanje postrojenja za drobljenje i separaciju kamena, otprašivanja, posuda pod pritiskom, čeličnih konstrukcija i uređaja i strojeva za procesiranje i proizvodnju
 • Vođenje inžinjering poslova, revidovanje studija i projekata iz oblasti mašinstva

Studije izgradnje termo-energetskih objekata

 • Ekspertiza optimalnog izbora i korištenja opreme za površinske kopove
 • Projektantski nadzor i kompletan inžinjering za izvođenje radova u sklopu površinske eksploatacije
 • Inžinjering usluge u procesu bušenja i miniranja, određivanje seizmičkih efekata miniranja i uticaj miniranja na okoliš
 • Izrada studija i elaborata uticaja na okoliš uzrokovanih površinskom eksploatacijom
 • Tehničko-biološki projekti rekultivacije i prostornog uređenja

Rukovodilac tima
Mr.sc. Sead Zećo, dipl.inž.rud.mašinstva
Telefon:     +387 35 282 428
Fax:            +387 35 282 700
Mobitel:     +387 61 101 341
e-mail:       sead.zeco@rudarskiinstituttuzla.ba