Naučno-istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija

 

Naučno istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija je sastavljen od:

 

 

Tim za zaštitu, zavarivanje, defektoskopiju i koroziju

 

 • Ispitivanje materijala bez razaranja:
 • prodiruće tećnosti-penetranti
 • vrtložne struje
 • radiografija i gamagrafija
 • magnetna metoda
 • ultrazvučna metoda
 • Antikorozivna zaštita
 • Atestiranje zavarivača
 • Nadzor nad izvođenjem radova svih mašinskih konstrukcija

Ultrazvučni aparat

Gamma monitor SGM29

 • Ispitivanje i provjera posuda pod pritiskom i ostalim oruđima za rad i uređajima
 • Izrada i ovjera tehnologije zavarivanja
 • Izrada i ovjera tehnologije antikorozivne zaštite
 • Kontrola hidroizolacije na neprobojnost
 • Kontrola i nadzor nad izvođenjem antikorozivne zaštite
 • Vođenje inženjering poslova iz oblasti zavarivanja, defektoskopije i antikorozije
 • Pregled i ispitivanje svih vrsta dizalica i liftova, i izdavanje odgovarajućih isprava (certifikata)
 • Pregled i ispitivanje oruđa za rad i uređaja sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara i izdavanje odgovarajućih isprava
 • Obuka dizaličara i izdavanje odgovarajućih isprava (uvjerenja)

Mjerač debljine stjenke i defektometar

Ultrazvučni impulsni aparat USM 35X S

Kontakt osobe:

Admir Hajdarević, dipl.inž.el.tehnike

admir.hajdarevic@rudarskiinstituttuzla.ba

GSM: +387 61 150 766

 

Tim za ispitivanje materijala i konstrukcija

 • Laboratorijska ispitivanja mehaničkih karakteristika čelika
 • Laboratorijska ispitivanja betonskog armiranog željeza i užadi za prednaprezanje konstrukcija
 • Periodični pregled i ispitivanje oruđa za rad i uređaja
 • Ispitivanje vijaka, vijčanih spojeva i spojeva zakovicama
 • Ispitivanje izvozne čelične užadi u rudarstvu i žičara (laboratorijskom i magnetno-indukcionom "in-situ" metodom)
 • Ispitivanje transportnih traka (monolita i lijepljenog spoja)
 • Ispitivanje transportnih sistema (transporteri sa gumenom trakom, grabuljasti transporteri i sl.)
 • Ispitivanje naponskih stanja metodom elektrootpornih mjernih traka (posuda pod pritiskom, kotlova, cjevovoda, mostova, dalekovoda, svih nosećih čeličnih i betonskih konstrukcija, nosivih elemenata itd.)
 • Ispitivanje posuda i instalacija pod pritiskom na čvrstoću i nepropusnost, kao i mjerenje parametara kod hidrauličnih i pneumatskih sistema
 • Ispitivanje svih vrsta cijevi
 • Ispitivanje opruga
 • Ispitivanje konstrukcija izvoznih koševa i spojnog (ovjesnog) pribora

Univerzalna ispitna presa 

 • Ispitivanje čelične užadi dizalica i pomoćnog nosivog pribora (kuke, priveznice....)
 • Mjerenja i ispitivanja svih vrsta kranova, dizalica i autodizalica
 • Mjerenje naponskih stanja, u konstrukciji samohodne hidraulične podgrade
 • Mjerenje naponskih stanja u lučnoj podgradi
 • Ispitivanje samohodnih hidrauličnih i lučnih podgrada svih vrsta stupaca i jamskih čeličnih greda
 • Stručna obuka vulkanizera

Magnetno indukcioni aparat za ispitivanje čelične užadi metodom bez razaranja

Kontakt osobe:

Zlatko Džambić, dipl.inž.maš.

zlatko.dzambic@rudarskiinstituttuzla.ba

GSM: + 387 61 179-309

 

Tim za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i opasnu ugljenu prašinu

 • Periodični pregledi i ispitivanje oruđa za rad, uređaja i opreme
 • Ispitivanje fizičkih, hemijskih štetnosti i mikroklime
 • Izrada planova aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisije odnosno zagađenosti i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom
 • Izrada normativnih akata iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
 • Izrada upustava za rukovanje i održavanje oruđa za rad i uređaja
 • Geofizičko – seizmološka istraživanja
 • Geoelektrična ispitivanja
 • Ispitivanja iz oblasti ekologije i izrada studija uticaja na okoliš
 • Ispitivanje i atestiranje eksploziva
 • Projektovanje iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i miniranja
 • Izrada programa, obrazovanje i obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
 • Ocjena projekata sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara
 • Obrazovanje zaposlenika za rukovanje eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima i prijevoz opasnih materija
 • Ispitivanje zaprašenosti u rudnicima i industriji i analize uglja i ugljene prašine
 • Ispitivanje svojstva jamskog vazduha i aerodinamike
 • Mjerenje buke u okolici

24-kanalni inženjerski seizmograf

UNOR za mjerenje CO2, CO, CH4 i O2

Mjerni instrument za buku u prostoru i van prostora

Kontakt osobe:

Mr. sc. Senaid Bajrić, dipl.inž.rud.

senaid.bajric@rudarskiinstituttuzla.ba

GSM: + 387 61 729-022