Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

 

Tim za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina

 • Glavni i dopunski rudarski projekati površinskih kopova 
 • Tehnički projekti objekata i tehnoloških procesa u sklopu objekata površinske eksploatacije
 • Studije uvođenja novih i usavršavanja postojećih sistema površinske eksploatacije
 • Studije optimizacije dugoročnog razvoja površinske eksploatacije unutar ležišta i sistema površinskih kopova
 • Fizibiliti studija izgradnje objekata površinske eksploatacije
 • Studije prostornog uređenja i rekultivacije područja pod uticajem rudarskih radova
 • Studije izbora kompleksa osnovne rudarske opreme
slika pk 1 7
Projektovanje površinskih kopova primjenom CAD tehnologije Konstrukcija poprečnog profila primjenom Geosoft-a
 1 5  1 3

 3D prikaz završnog stanja pov. kopa primjenom Surpac-a 6

 Plato industrijskog kruga površinskog kopa

Rukovodilac tima

Dr.sc. Akif Ibrišimović, dipl.inž.rudarstva
Telefon:        +387 35 280 117
Mobitel:        +387 61 959 679
Fax:             +387 35 282 700
e-mail:         akif.ibrisimovic@rudarskiinstituttuzla.ba 

 

Tim za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina

 • Istraživanje i projektovanje tehničko-tehnoloških procesa i mjera zaštite na radu u podzemnoj eksploataciji
 • Inženjering i konsalting usluge u podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina
 • Izrada studija, projekata, analiza, ekspertiza, programa i elaborata za ležišta uglja
 • Istraživanja uticaja podzemne eksploatacije na okoliš
P1016517 P1016548

Kompleksno mehanizovano široko čelo
RMU Banovići

Kompleksno mehanizovano široko čelo
RMU Banovići

 • Vlastita softverska rješenja digitalizacije ležišta mineralnih sirovina, topoloških površina i objekata sa trodimenzionlnim modeliranjem.
 • Programski paket za geostatističko krigovanje i automasko generiranje izolinija intenziteta obrađivanih parametara.
 • Proračun parametara miniranja u podzemnoj eksploataciji sa procjenom efekata na objekte na površini terena.
 • Pod GNU licencom Program GEOBLOCK za modeliranje ležišta mineralnih sirovina, procjenu rezervi i projektovanje eksploatacije
siroko celo 3d model
Kompleksno mehanizovano široko čelo 3d model topoloških površina
 • Usavršavanje savremenih jamskih sistema, metoda i sredstava rada
 • Edukacija članova čete za spašavanje u jamama sa opasnim uslovima rada
 • Glavni rudarski projekti eksploatacije ležišta uglja, metala i soli
 • Istraživanje i ocjena gasonosnosti ležišta
 • Istraživanje veličine i oblika izluženih prostora u ležištima soli ultrazvučnim eholokatorom
 • Poluindustrijska i industrijska istraživanja mogućnosti primjene metoda eksploatacije
 • Monitoring poslovi eksploatacije ležišta

Rukovodilac tima

Emir Murselović, dipl.inž.rudarstva
Telefon:   +387 35 282 188
Fax:        +387 35 282 700
Mobitel:   +387 61 649 678
e-mail:     emir.murselovic@rudarskiinstituttuzla.ba

 

 Tim za građevinarstvo, elektrotehniku, pripremu mineralnih sirovina, mašinstvo i geodeziju

Građevinarstvo
 • Tehnički projekti građevinske profilaktike stambenih objekata neposredno uz kamenolome i Rudnike (nulto stanje)
 • Procjena šteta na stambenim objektima u zoni uticaja Rudnika ili kamenoloma 
 • Sanacija klizišta
 • Površinska odvodnja, izmještanje i regulisanje potoka, obodni kanali
 • Projektovanje stambenih i industrijskih objekata 
 • Tehnički projekti postrojenja za drobljenje i separaciju kamena
 • Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem svih radova u građevinarstvu
Elektrotehnika
 • Projektovanje površinskih kopova i kamenoloma sa diskontinuiranom i kontinuiranom tehnologijom - Elektroinstalacije
 • Projektovanje u jamama (metanskim i nemetanskim) - Elektroinstalacije
 • Izrada glavnih projekata iz oblasti građevinarstva - Elektroinstalacije
 • Revidovanje studija i projekata iz oblasti rudarstva, kao i revidovanje projekata iz oblasti građevinarstva
 • Vođenje inžinjering poslova iz oblasti energetike u rudarstvu kao i u građevinarstvu
 • Projektovanje transformatorskih stanica 10 (20)/04 kV (blindiranih i stubnih), kao i dalekovoda 10 (20) kV
 • Davanje stručnih ocjena za glavne projekte sa aspekta zaštite od požara i zaštite na radu
Mašinstvo
 • Projektovanje kompleksne mehanizacije u kontinuiranom, diskontinuiranom i kombinovanom načinu dobijanja sirovine
 • Transport sirovine: željeznički, gumenom trakom i kamionski
 • Projektovanje industrijskih objekata: radionice za održavanje mehanizacije, kotlovnice, pumpne stanice, kompresorske stanice
 • Projektovanje postrojenja za drobljenje i separaciju kamena
 • Vođenje inžinjering poslova, revidovanje studija i projekata iz oblasti mašinstva
 • Davanje stručnih ocjena za glavne projekte sa aspekta zaštite od požara i zaštite na radu

 

TE B 7 TE B 5
TE B 6

TE B F2

TE Banovići  

Studije izgradnje termo-energetskih objekata
 • Ekspertiza optimalnog izbora i korištenja opreme za površinske kopoveProjektantski nadzor i kompletan inžinjering za izvođenje radova u sklopu površinske eksploatacije
 • Inžinjering usluge u procesu bušenja i miniranja, određivanje seizmičkih efekata miniranja i uticaj miniranja na okoliš
 • Izrada studija i elaborata uticaja na okoliš uzrokovanih površinskom eksploatacijom
 • Tehničko-biološki projekti rekultivacije i prostornog uređenja
Axonometry1 Axonometry3
 Axonometry2  Axonometry4
 Tvornica cementa Banovići  
Geodezija
 • Osnovni geodetski radovi (poslovi opažanja i računanja geodetskih mreža) i snimanje izvedenih radova za koncesije
 • Izrada situacionih podloga za sve vrste projektovanja
 • Sva mjerenja u rudarstvu, naročito na kontroli slijeganja terena usljed eksploatacije 
 • Poslovi iz oblasti inž. geodezije-trasiranje, komunikacija, regulacija vodotoka, kontrola stabilnosti objekata i dr.
Priprema mineralnih sirovina (PMS)
 • Tehnologija pripreme uglja, laboratorijski i poluindustrijski opiti
 • Primarno drobljenje, klasiranje, unutrašnji transport, bunkerisanje pojedinih asortimana, otprema jalovine, utovar i otprema sirovine
 • Projektovanje klasirnica, pretovarnih rampi, suho odsijavanje, izmjene tehnologije teške tekućine na sistem mašina taložnica, pročišćavanje tehnoloških voda

 Rukovodilac tima

Mr.sc. Sead Zećo, dipl.inž.rud.mašinstva
Telefon:     +387 35 282 428
Fax:            +387 35 282 700
Mobitel:     +387 61 101 341
e-mail:       sead.zeco@rudarskiinstituttuzla.ba