Rudarski institut d.d. Tuzla ima slijedeće laboratorije:

 

  • Laboratorija za zaštitu, geofiziku i defektoskopiju
  • Laboratorija za ispitivanje mašinskih materijala i konstrukcija
  • Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija
  • Laboratorija za ventilaciju
  • Laboratorija za geomehaniku
  • Laboratorija za ispitivanje eksplozivnih materija
  • Laboratorija za ispitivanje nivoa okolinske buke