05.06.2017.

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 79. Statuta, Rudarski institut d.d. Tuzla, objavljuje:
KONKURS
za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme za slijedeće pozicije
(godina dana - sa mogućnošću produženja)

1. Odgovorni projektant iz oblasti podzemne eksploatacije - 1(jedan) izvršilac,
2. Odgovorni projektant iz oblasti površinske eksploatacije - 1(jedan) izvršilac,
3. Projektant sa užom specijalnosti iz oblasti mašinstva u rudarstvu -1 (jedan) izvršilac,
4. Istraživač iz oblasti ispitivanja čeličnih materijala konstrukcija -1 (jedan)izvršilac.


Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Zakonom o rudarstvu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Rudarskog instituta:
Potrebni uslovi za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2.:
- VSS (VII) stepen stručne spreme rudarske struke;
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u privrednim društvima, koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina u površinskoj/podzemnoj eksploataciji;
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima površinske/podzemne eksploatacije nakon završene VSS,
- položen stručni ispit za tehničko rukovođenje u rudarstvu,
- položen vozački ispit "B" kategorije,
- poznavanje rada na računaru.


Potrebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 3.:
- VSS (VII) stepen stručne spreme mašinske struke;
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u privrednim društvima, koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene VSS,
- položen stručni ispit za tehničko rukovođenje u rudarstvu,
- položen ispit za vozača "B" kategorije,
- poznavanje rada na računaru.


Potrebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 4.:
VSS (VII ) stepen stručne spreme mašinske struke
Najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima mašinske struke nakon završene VSS
Položen stručni ispit
Položen ispit za vozača „B“ kategorije,
Poznavanje rada na računaru

Prijava na konkurs:
Kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za tehničko rukovođenje u rudarstvu,
4.potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u privrednim društvima koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina ,
5.vozačka dozvola „B" kategorije,
6. biografiju/ CV

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:
Rudarski institut d.d. Tuzla
Rudarska br.72
75 000 Tuzla sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnih mjesta u Dioničkom društvu Rudarski institut Tuzla“ Nepotpune i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 


DIREKTOR

_________________________
dr.sc.Eldar Pirić, dipl.inž.maš.
- naučni saradnik-

 Tekst konkursa možete preuzeti na adresi: KONKURS

 

27.04.2017.

Let's Do It - očistimo zemlju za 1 dan

Rudarski institut d.d. Tuzla je i ove godine podržao rad mladih iz organizacije Let's do it, kako bi očistili naš grad i pomogli u očuvanju životne sredine. Imajući u vidu samu djelatnost Rudarskog instituta dd Tuzla, tradiciju u našem gradu, bilo je zadovoljstvo biti dio projekta koji ima za cilj očuvanje životne sredine. Ovim projektom organizacija mladih Let's do it prikupila je  47 tona otpada uz pomoć 870 volontera. U budućnosti se nadamo još većem broju ovakvih projekata.

Letak akcije možete preuzeti na adresi: LETAK

 Fotografija 2 WEB

Fotografija WEB

Fotografija 4 WEB

Fotografija 9 WEB

Fotografija 10 WEB

 

08.10.2016.

Rudarijada 2016, Banovići

 

U subotu ,08.10., u Banovićima su održane tradicionalne radničke sportske igre pod  nazivom ''Rudarijada 2016''. Organizator manifestacije bio je Samostalni sindikat rudara Federacije BiH, a domaćin RMU „Banovići“d.d. Banovići.

Na ovogodišnjoj  Rudarijadi ućešče su uzela 372 takmičara iz 13 sindikalnih organizacija: RMU Banovići, RMU Đurđevika, Rudnika Soli Tuzla, Rudarskog instituta Tuzla, Rudara Tuzla, Geo servisa Živinice, Željeznica Federacije, Termoelektane Tuzla, Rudarsko-geološkog faulteta Tuzla, MUP-a TK- PU Banovići, Općine Banovići te Mješovite srednje škole Banovići. Učesnici Rudarijade takmičili su se u šest sportskih disciplina i to fudbalu, stonom tenisu, pikadu, povlačenju konopca, odbojci i šahu.

Rudarski institut d.d. Tuzla je na ovogodišnjoj Rudarijadi nastupio sa 22 takmičara u 4 sportske discipline, pri čemu je ekipa Rudarskog instituta Tuzla proglašena za ''Fair Play'' ekipu.  

 DSC 4079 1

DSC 4116 1 

DSC 4118 1 DSC 4124 1

DSC 4181 1


 

07.06.2016.

Ponuda za preuzimanje dioničkog društva

 

Cjelokupan tekst ponude možete preuzeti OVDJE