Sistem upravljanja kvalitetom

 

Pojam kvalitete i njegova interpretacija razvijali su se kroz vrijeme - od prvobitnih izraza kao "prikladnost za upotrebu" (Joseph M. Juran) preko "usklađenosti sa specifikacijama" (Phil Crosby) do savremenog "zadovoljavanja zahtjeva i potreba kupca" (ISO 9001). Među svim tim raznovrsnim interpretacijama nama se ipak najviše dopada ona koju je izrekao William Edvards Deming, utemeljitelj teorije i prakse upravljanja kvalitetom: "Kvaliteta je ponos našega rada".

W. E. Deming je također primijetio da se uspon na više razine kvalitete ostvaruje kružnim kretanjem kao kad kotrljamo valjak uz kosinu pri čemu se izmjenjuju četiri ključna procesa upravljanja kvalitetom: planiranje, provedba, provjera i 

poboljšanje (originalno kod Deminga: Plan, Do, Check, Act).


Iskustva su pokazala da taj valjak vrlo lako klizne natrag niz kosinu kvalitete te je potrebno podmetnuti klin koji će to spriječiti i tako olakšati posao onima koji ga guraju uzbrdo. Taj klin izrađen je u obliku normi i dobre prakse upravljanja kvalitetom.

U Rudarskom institutu d.d. Tuzla odabrali smo normu ISO 9001:2008 kao temelj na kojem smo izgradili naš Sistem upravljanja kvalitetom.

Jezgru našeg Sistema upravljanja kvalitetom čini Politika kvaliteta.

 

 

 

Politika kvaliteta Rudarskog instituta d.d. Tuzla


Naša vizija, dosadašnja praksa i stečeni ugled kako u zemlji tako i u inostranstvu u domenu rudarstva, geologije, mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, arhitekture itd. obavezuje nas na intenzivan razvoj i pružanje usluga vrhunskog kvaliteta uz zadovoljavanje potreba i zahtjeva svih zainteresovanih strana. Kako bi smo održavali i stalno poboljšavali dostignute vrijednosti mi ćemo:

 • Uvijek težiti da ono što kupcu isporučujemo, prevazilazi njegova očekivanja, nikad ne obećavajući ono što ne možemo postići;
 • Održavati i stalno poboljšavati sistemski i procesni pristup upravljanja poslovnim aktivnostima u kome su procesi jasno definirani i vođeni u kontroliranim uslovima;
 • Naše poslovne aktivnosti uvijek provoditi u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, standardima, savremenim metodama istraživanja i pozitivnom poslovnom praksom;
 • Kontinuirano održavati i poboljšavati kompetentnost, savjesnost i motiviranost uposlenika za kvalitet i sigurnost;
 • Težiti stalnoj edukaciji i usavršavanju naših uposlenika;
 • Postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve na svim relevantnim nivoima organizacione strukture konzistentno ovoj politici;
 • Svi uposleni moraju znati, razumjeti i prihvatiti vlastite odgovornosti, slobodu djelovanja, te puteve i metode komuniciranja;
 • Stalno brinuti o zaštiti zdravlja i sigurnosti svih naših uposlenika, uposlenika podugovarača i vanjskih posjetilaca, prevencijom nesreća i povreda na radu;
 • Sa našim partnerima i zainteresiranim stranama otvoreno komunicirati te razvijati i održavati obostrano korisne partnerske odnose;
 • Održavati i stalno poboljšavati naš integrirani menadžment sistem kako bi smo poboljšali performanse kvaliteta i sigurnosti;
 • Naše odluke temeljiti na činjenicama proizašlim iz istraživanja, nadziranja i mjerenja karakteristika proizvoda, procesa, sistema upravljanja kvalitetom i zadovoljstva kupaca;
 • Primjenjivati i stalno unaprjeđivati naš sistem upravljanja temeljen na zahtjevima standarda serije ISO 9001:2000, te primjeni osnovnih principa upravljanja kvalitetom

Držeći se one Demingove, s ponosom ćemo reći i da je naš Sistem upravljanja kvalitetom provjerila i potvrdila renomirana kuća TÜV Croatia iz Slavonskog Broda, koja je članica TÜV NORD GmbH Grupe čime smo stekli pravo isticanja njihovih zaštićenih znakova za sistem upravljanja kvalitetom prilagođen normi ISO 9001:2008.

Certifikat EN ISO 9001 : 2008


Naše preduzeće je 17.12.2006. dobilo Certifikat kojim se potvrđuje da je uspostavilo i da primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2000, a koji se odnosi na: izradu projekata i konsalting u rudarstvu, elektrotehnici, mašinstvu, građevinarstvu, geologiji, geotehnici, zaštiti na radu i zaštiti okoline, ispitivanju materijala i konstrukcija. 18.12.2009. godine smo dobili Certifikat iz iste oblasti EN ISO 9001:2008.

Certifikat je izdat od strane TÜV NORD CERT GmbH Essen Njemačka i važi do 17.12.2012. godine.

Certifikat EN ISO 9001:2008 na bosanskom jeziku (.jpg/497 kb)

Certifikat EN ISO 9001:2008 english (.jpg/701 kb)