NADZORNI ODBOR RUDARSKOG INSTITUTA D.D. TUZLA

Konstituisanjem Rudarskog instituta kao dioničkog društva, izvršen je izbor prvog Nadzornog odbora od pet članova, 31. oktobra 2001. godine. 

Nadzorni odbor je u proteklom periodu nekoliko puta transformisan mijenjanjem organizacionih formi, a ovu odgovornu dužnost je do sada obavljalo četrnaest članova. Danas ovaj organ u svom sastavu ima tri člana.

Osnovna djelatnost Nadzornog organa odvija se u skladu sa  Statutom, a, u najširem smislu, svodi se na nadziranje ukupnog poslovanja Rudarskog instituta kao dioničkog društva, rada Uprave, zatim na pripreme Skupštine i podnošenje izvještaja ovom organu o poslovanju Dioničkog društva, na imenovanje uprave, raspodjelu dobiti, redovnu kontrolu blagajne i vršenje drugih ovlaštenja te preuzimanje odgovornosti predviđenih zakonom i Statutom. U dosadašnjoj praksi, Skupština je usvojila sve izvještaje Nadzornog odbora, što potvrđuje uspješnost njegovog rada.

U proteklom je razdoblju ostvarivana uspješna saradnja Nadzornog odbora sa Upravom, koja je, vodeći dobro osmišljenu poslovnu politiku, politiku dobrog domaćina, stvorila ambijent u kome se, uz adekvatno ostvarivanje uloge izvršnih direktora i uposlenika, kontinuirano unapređuje naučnoistraživačka uloga Rudarskog instituta i poboljšavaju finansijski rezultati u poslovanju, a ostvarivanjem dobiti omogućava da dioničari dobivaju dividendu.