Ovdje ćete na jednom mjestu naći sve naše certifikate i ovlaštenja:

 1. Certifikati iz oblasti upravljanja kvalitetom
 2. Ovlaštenja za projektovanje
 3. Certifikati iz ostalih oblasti
 4. Izvještaji revizorskih kuća i sl.

1. Certifikati iz oblasti upravljanja kvalitetom

 • Certifikat ISO 9001: 2008  (.pdf/1500 kb-Bosanski)  (pdf/1500 kb-Engleski)
 • Certifikat kojim se potvrđuje da Ispitne laboratorije Rudarskog instituta d.d. Tuzla ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za izvođenje mehaničkih ispitivanja, ispitivanja u građevinarstvu,  uzorkovanja građevinskih materijala i mjerenja okolinske buke (.pdf/900 kb-Bosanski)  Detalji o području akreditacije, kao i ostali podaci značajni za akreditaciju, dati su u dodatku, koji čini njen sastavni dio (.pdf/1900kb-bosanski) 

2. Ovlaštenja za projektovanje:

 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja pojedinih dijelova na građevinama i to: projektovanje električnih instalacija za građevine na području Federacije Bosne i Hercegovine.    ili http://fmpu.gov.ba/projektovanje pod rednim brojem 99
 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja sastavnog dijela glavnog projekta-procesna tehnika i proizvodni sistemi u energetici, rudarstvu i industriji u oblasti mašinstva za građevine na području Federacije Bosne i Hercegovine.   ili http://fmpu.gov.ba/projektovanje pod rednim brojem 103
 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izrade projekata konstrukcija za građevine na području Federacije Bosne i Hercegovine. ili http://fmpu.gov.ba/projektovanje pod rednim brojem 113   
 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih laboratorijskih ispitivanja za građevine na području Federacije Bosne i Hercegovine   ili http://fmpu.gov.ba/projektovanje pod rednim brojem 113

3. Certifikati iz ostalih oblasti

4. Izvještaji revizorskih kuća i sl.

 • Revizorsko mišljenje za 2010. godinu      i     
 • Polugodišnji izvještaj o poslovanju I-VI/2011.