Posljednja izdanja naučno-stručnog časopisa "Rudarstvo"

Rudarstvo, broj 57 - 60

Rudarstvo 57 60

Sadržaj možete vidjeti u pdf formatu: sadržaj časopisa Rudarstvo, broj 53 - 56 (.pdf 438 KB)

Rudarstvo, broj 53 - 56

Rudarstvo 53 56

Sadržaj možete vidjeti u pdf formatu: sadržaj časopisa Rudarstvo, broj 53 - 56 (.pdf 440 KB)

Rudarstvo, broj 49 - 52

Rudarstvo 49 52

Sadržaj možete vidjeti u pdf formatu: sadržaj časopisa Rudarstvo, broj 49 - 52 (.pdf 438 KB)

Rudarstvo, broj 45 - 48

Sadržaj možete vidjeti u pdf formatu: sadržaj časopisa Rudarstvo, broj 45 - 48 (.pdf 1337 KB)

 Rudarstvo, broj 41 - 44

Sadržaj možete vidjeti u pdf formatu: sadržaj časopisa Rudarstvo, broj 41 - 44 (.pdf 538 KB)

 

Naučno-stručni časopis "Rudarstvo"

Osnivač i izdavač naučno-stručnog časopisa "Rudarstvo" je Rudarski institut d.d. Tuzla.

Suosnivači časopisa su rudnici Bosne i Hercegovine, preduzeća-proizvođači repromaterijala i opreme za rudnike, visokoškolske i naučno-istraživačke institucije iz Bosne i Hercegovine.

Časopis je osnovan 1990. godine kao jedino glasilo ove vrste u Bosni i Hercegovini, nastavljajući, u osnovi programsku koncepciju časopisa "Arhiv za rudarstvo i geologiju"koji je izlazio od 1963. do 1989. godine.

Časopis "Rudarstvo" izlazi jednom u tri mjeseca. Okosnicu programske koncepcije časopisa čine rezultati naučnog i stručnog rada iz oblasti eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina te energetike kao cjeline: geologije i geotehnike, mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, geodezije i drugih naučno-istraživačkih oblasti neposredno vezanih za rudarstvo.

Između ostalog tu su još i ekonomska istraživanja u oblasti rudarske privrede, u oblasti ekologije i zaštite čovjekove sredine; rezultati u otkrivanju i primjeni novih tehnologija, a posebno u stvaranju proizvoda u funkciji osavremenjivanja rudarske privrede: strukturne promjene i prilagođavanje rudarske privrede i energetike tržišnom načinu privređivanja.

U časopisu su struktuirane rubrike:

 • geologija i geotehnika
 • eksploatacija mineralnih sirovina
 • energetika
 • nemetali i građevinski materijali
 • priprema mineralnih sirovina
 • mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, geodezija i druge oblasti vezane za rudarstvo
 • ekonomika i organizacija u rudarstvu
 • zaštita na radu
 • nove tehnologije, ekologija i rekultivacija zemljišta
 • novi proizvodi u zemlji i svijetu od interesa za rudnike
 • novi razvojni programi
 • novi naučno-istraživački projekti itd.

Radovi se objavljuju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, dok inozemni autori mogu objavljivati na jednom od četiri jezika: engleskom, njemačkom, francuskom i ruskom sa rezimeima na bosanskom jeziku. Radovi se kategoriziraju u skladu s kriterijima za uređivanje primarnih časopisa.

Već u prvoj godini izlaženja (1991.) časopis "Rudarstvo" je pobudio veliki interes naučne i stručne javnosti u zemlji i inozemstvu, te privukao značajan broj potencijalnih autora. U vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992 - 1995. godine časopis nije izlazio. Do sada je objavljen veći broj originalnih naučnih, stručnih i preglednih radova autora iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Realizirana je značajna razmjena informacija sa naučno-stručnim glasilima u Bosni i Hercegovini, i u svijetu.